จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB24 หน่วยงานมีนโยบ่ายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันแ บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมย์ Download
EB24 ประกาศเจตนารมย์ Download
EB24 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา Download
EB24 หนังสือแจ้งเวียน Download
EB24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB24 รายงานผลการกำกับติดตาม Download
Logout