จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
EB11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน Download
EB11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB11 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน Download
Logout