จัดการข้อมูลITA ปีงบประมาณ2564 สสอ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหัวข้อ ชื่อหัวข้อ ชื่อหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน Download
EB10 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
EB10 บันทึกข้อความรายงานผลรอบ 6 เดือน Download
EB10 ช่องทางการร้องเรียน Download
EB10 ช่องทางการร้องเรียน Download
EB10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Download
EB10 รายงานผลการดำเนินงานรอบ12 เดือน Download
Logout